Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου είναι η καταλυτική ημερομηνία για την καταβολή του Δώρου Πάσχα, στους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, από τους εργοδότες.

Σημειώνεται πως η καταβολή του Δώρου δεν μπορεί να γίνει αργότερα από την παραπάνω ημερομηνία στους εργαζόμενους ενώ η μη καταβολή του θεωρείται και ποινικό αδίκημα.

Δηλαδή εάν το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, τότε οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.

Πώς υπολογίζεται

Το Δώρο ισούται με μισό μηνιαίο μισθό, αν αμείβεται κάποιος με μισθό, ή με 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Η εργασία από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου είναι η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα που θα λάβει ο εργαζόμενος.

Συνεπώς, εάν η σχέση εργασίας του εργαζόμενου διήρκεσε ολόκληρο αυτό χρονικό διάστημα, τότε δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Εάν η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, τότε δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

 • Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
 • Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).
 • Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του Δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Μπορείτε να το υπολογίσετε το Δώρο του Πάσχα πατώντας εδώ

Οι τακτικές αποδοχές

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Τι δεν συνυπολογίζονται

Οι χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται για το Δώρο Πάσχα:

 • Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
 • Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)

Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

Οι εισφορές

Για το Δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτό να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήματα. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Τι ισχύει φέτος για τον κατώτατο μισθό

Συνολικά 586.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν φέτος αυξημένο Δώρο Πάσχα . Αυτό θα  γίνει λόγω της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού που έγινε την 1η Απριλίου στα 780 ευρώ μεικτά από 713 ευρώ μεικτά που ήταν έως τώρα.Παρακάτω παρατίθεται ορισμένα παραδείγματα για τον τρόπο που θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα μετά την νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού:

 • Εργαζόμενος 4 ωρης απασχόλησης που λαμβάνει ημερομίσθιο 20 ευρώ θα λάβει Δώρο Πάσχα 312, 50 ευρώ
 • Εργαζόμενος που αμείβεται με μεικτό μισθό 800 ευρώ δικαιούται να πάρει Δώρο Πάσχα 406 ευρώ
 • Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης με μεικτό μισθό 900 ευρώ δικαιούται να λάβει Δώρο Πάσχα 470, 97 ευρώ
 • Εργαζόμενος που αμείβεται με μεικτό μισθό 1.000 ευρώ δικαιούται να πάρει Δώρο Πάσχα 520 ευρώ.
 • Εργαζόμενος που αμείβεται με μεικτό μισθό 1.100 ευρώ δικαιούται να λάβει Δώρο Πάσχα ύψους 573 ευρώ
 • Εργαζόμενος που αμείβεται με μεικτό μισθό 1.200 ευρώ δικαιούται να πάρει Δώρο Πάσχα ύψους 625 ευρώ
 • Εργαζόμενος που αμείβεται με μεικτό μισθό 1.400 ευρώ δικαιούται να λάβει Δώρο Πάσχα ύψους 729 ευρώ

Πηγή: thestival.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial