Η αρχαιολογική έρευνα είχε ξεκινήσει από 15 εκατ. ευρώ – Με νέα τροποποίηση της σύμβασης, επιπλέον 13,8 εκατ. ευρώ

Δωδεκάμισι φορές αυξήθηκε η δαπάνη για τις αρχαιολογικές εργασίες, στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από τα 15 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στη σύμβαση για τη βασική γραμμή, μέσα από πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και τροποποιήσεις της σύμβασης CON-06/004, το ποσό αυτό διαμορφώνεται σταξ περίπου 188,5 εκατ. ευρώ.

Αν λάβουμε υπόψη ότι η ανάδοχη κοινοπραξία πήρε το έργο για 1,052 δισ. ευρώ, τότε η επένδυση που γίνεται στην ιστορία της πόλης, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, τόσο σαν ποσοστό επί του συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού, όσο και σαν απόλυτο νούμερο. 

Πέραν αυτού, τα 188,5 εκατ. ευρώ, είναι σχεδόν το 38% της δαπάνης για την κατασκευή της Επέκτασης προς Καλαμαριά, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πράγματι στη Θεσσαλονίκη, έγινε η μεγαλύτερη αρχαιολογική έρευνα στο πλαίσιο τεχνικού έργου, στη χώρα μας.

Η δαπάνη στις αρχαιολογικές εργασίες- που αφορά μία πλειάδα μελετών, έργων και υποστηρικτικών εργασιών – θα σκαρφαλώσει από τα 175 εκατ. ευρώ στα 188,5 εκατ. ευρώ, μόλις το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώσει τον προσυμβατικό έλεγχο της 6ης τροποποίησης της σύμβασης CON-06/004, με την οποία προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη 13,8 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Το ποσό των 188,5 εκατ, προκαλεί σε πρώτη ανάγνωση ίλιγγο, όμως η αλήθεια είναι, ότι τα 15 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά, ήταν ελάχιστα για ένα έργο που ήταν γνωστό ότι θα συναντούσε πολλές αρχαιότητες κατά την κατασκευή του. 

Τα 15 εκατ. ευρώ «δε θα έφθαναν ούτε αν έβγαζαν τις αρχαιότητες με τον εκσκαφέα». Η αρχαιολογική έρευνα ήταν σοβαρά υποκοστολογημένη και αυτό φάνηκε στην πορεία, όταν ευτυχώς η ζυγαριά έκλινε υπέρ της επανατοποθέτησης και ανάδειξης μεγάλου μέρους των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν.

«Φασούλι το φασούλι, άδειασε το σακούλι»

Η 6η τροποποίηση της σύμβασης, περιλαμβάνει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πως έφθασε να διαμορφωθεί σε αυτό το επίπεδο, η δαπάνη για τις αρχαιολογικές εργασίες.

Έτσι, όπως αναφέρει η απόφαση του δ.σ. της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., οι αρχαιολογικές εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 1.2.9 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων» του Έργου αφορούσαν σε εργασίες προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, δαπάνη η οποία εξαντλήθηκε κατά την εκτέλεσή τους και χωρίς αυτές να έχουν ολοκληρωθεί.

Στη συνέχεια, αρχαιολογικές εργασίες προϋπολογισμού 33.000.000,00€ χρηματοδοτήθηκαν από το κονδύλι των απροβλέπτων της Σύμβασης λόγω σφάλματος προμέτρησης και εγκρίθηκαν με αντίστοιχους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ), δαπάνη η οποία εξαντλήθηκε κατά την εκτέλεσή τους χωρίς αυτές να έχουν ολοκληρωθεί.

Ακολούθως έγιναν τρεις Συμπληρωματικές Συμβάσεις (1η, 2η και 3η) οι οποίες αφορούσαν σε αρχαιολογικές εργασίες προϋπολογισμού έως 41.800.000 ευρώ, 25.000.000 ευρώ και 17.827.524 ευρώ, αντίστοιχα, δαπάνες οι οποίες εξαντλήθηκαν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές εργασίες.

Η απόφαση του 2020, για το σταθμό Βενιζέλου

Μετά είχαμε την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/113578/77401/2386/139/ 04.03.2020), η οποία προέβλεπε την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, σε ποσοστό 92%, την συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας στα λεγόμενα υποκείμενα στρώματα, για τη διερεύνηση παλαιότερων αρχαιολογικών φάσεων στο κυρίως τμήμα του σταθμού, την ολοκλήρωση της έρευνας στις δύο προσβάσεις του σταθμού και, τον επανασχεδιασμό του σταθμού Βενιζέλου προκειμένου να δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος για την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο επίπεδο -1 του σταθμού και το επίπεδο θέασης.

Έτσι λοιπόν κατέστη αναγκαία η σύναψη της 4ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ύψους 45,350 εκατ. ευρώ, ποσό που εξαντλείται δίχως να έχουν τελειώσει τα αρχαιολογικά, παρά τη μεταφορά κονδυλίων 3,254 εκατ. που έγινε με την 5η τροποποίηση της σύμβασης.

Εν τω μεταξύ, στην αρχαιολογική δαπάνη εντάχθηκαν επιπλέον εργασίες με σκοπό την ολοκλήρωση του αρχαιολογικού έργου, και συγκεκριμένα εργασίες που σχετίζονται με τον Σταθμό Βενιζέλου, τις μουσειακές αποθήκες στο Cross Οver του Σταθμού Σιντριβάνι, την υλοποίηση της μουσειολογικής ανάδειξης αρχαιολογικού υλικού στους σταθμούς ΝΣΣ, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Σιντριβάνι και Φλέμινγκ, τον Σταθμό Αγίας Σοφίας, το Hamza Bei στο άμεσο περιβάλλον του σταθμού Βενιζέλου και τις αποθήκες τεκμηρίωσης αρχαιολογικού υλικού στο Καλοχώρι.

Αμοιβές εξειδικευμένων επιστημόνων και συμβούλων, αύξηση στις δαπάνες για το προσωπικό, για τη φύλαξη και συντήρηση των αρχαιοτήτων, ένα πλήθος ενεργειών και δαπανών, που ανεβάζουν τον λογαριασμό στα 188,8 εκατ. ευρώ, με την ελπίδα ότι σε αυτό το ποσό κλείνει το κεφάλαιο αρχαιολογικές εργασίες, στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βασική γραμμή του Μετρό. Σημειώνεται ότι η κατασκευή του Μουσείου στο Cross Over, θα γίνει με χρηματοδότηση που θα εξασφαλίσει το Υπουργείο Πολιτισμού.
Πηγή: makthes.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial