Ποιες εταιρείες δίνουν σήμερα μισθούς πάνω από 1.000 ευρώ

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό, ο μέσος όρος φτάνει στα 1249,8 ευρώ.

Όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση –με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων- τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να πάρει και μεγαλύτερο μισθό. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή: Στις επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 10 άτομα προσωπικό ο μέσος μισθός για κάποιον που εργάζεται με πλήρη απασχόληση ανέρχεται στα μόλις 802,27 ευρώ με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ.

Αντίθετα, στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό, ο μέσος όρος φτάνει στα 1249,8 ευρώ. Δηλαδή, η μεγάλη επιχείρηση στην Ελλάδα προσφέρει σήμερα 55% μεγαλύτερο μισθό σε σχέση με την μικρή εταιρεία. Ακόμη και στη μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός στις μεγάλες εταιρείες είναι 466,47 ευρώ και στις μικρότερες 372 ευρώ με την απόσταση να φτάνει και πάλι στο 25%.

Η εικόνα αυτή, οι εργαζόμενοι να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν έναν καλύτερο μισθό στις μεγάλες επιχειρήσεις, έχει παγιωθεί και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και δεν φαίνεται να αλλάζει προς το παρόν. Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι συνήθως οικογενειακές με ένα ή δύο άτομα προσωπικό τα οποία συνήθως αμείβονται στα όρια του κατώτατου μισθού που προβλέπει η ΓΣΕΕ. Δεν παίζει ρόλο αν η απασχόληση προσφέρεται με πλήρη ή μερική απασχόληση. Το συμπέρασμα είναι το ίδιο

1. Στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 άτομα προσωπικό, οι άνδρες πλήρους απασχόλησης αμείβονται με 1322,72 ευρώ κατά μέσο όρο. Στις μικρότερες εταιρείες ο μέσος όρος είναι μόλις 826,93 ευρώ.

2. Στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 άτομα προσωπικό, οι γυναίκες αμείβονται με 1152,9 ευρώ εφόσον συμπληρώνουν 8ωρο ενώ στις μικρές εταιρείες παίρνουν 772,16 ευρώ.

3. Η μέση αμοιβή για τους άνδρες μερικής απασχόλησης είναι 434 ευρώ στις μεγάλες εταιρείες και 371 ευρώ στις μικρές.

4. Οι γυναίκες μερικής απασχόλησης λαμβάνουν 495,8 ευρώ στις εταιρείες με περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό και 372,7 ευρώ στις επιχειρήσεις με λιγότερα από 10 άτομα προσωπικό.

Προφανώς δεν δίνουν όλοι οι κλάδοι τους ίδιους μισθούς. Έτσι, ψάχνοντας στις τάξεις των μεγάλων εργοδοτών, προκύπτει ότι υπάρχουν κλάδοι που πληρώνουν ακόμη και πάνω από 2700 ευρώ μεικτά κατά μέσο όρο αλλά και κλάδοι που πέφτουν κάτω από το 1000άρικο ακόμη και στις μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι μισθούς άνω των 2000 ευρώ μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος στους τομείς των υδάτινων μεταφορών (2706 ευρώ), στην παραγωγή προϊόντων πετρελαίου (2645 ευρώ), στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στις αεροπορικές μεταφορές κλπ. Οι κλάδοι με τους μεγαλύτερους μισθούς και ημερομίσθια είναι οι εξής:

Οικονομική ΔραστηριότηταΜέσο ημερομίσθιοΜέσος μισθός (πλήρης απασχόληση)
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ110,432706
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ),ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.107,682645
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ93,222317
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ90,502246
ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ88,612193
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ82,312030
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ80,691979
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ75,901884
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ79,731854
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ70,081714
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ69,101675
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ.68,111671
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ65,171636
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ67,421592
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ64,301569
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ62,071567
ΑΛΙΕΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΝΟΥ Β.Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ.63,061544
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ63,141544
ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,Β.Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ69,421514

Πηγή: thetoc