Η ΔΕΗ εξηγεί τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής και πώς υπολογίζεται

Η ΔΕΗ αναλύει τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής και παραθέτει τον τύπο με τον οποίο υπολογίζεται.

Η ΔΕΗ εξηγεί tι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής και πώς υπολογίζεται

Με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος να έρχονται ολοένα και πιο «φουσκωμένοι» η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει γίνει θέμα συζήτησης και απασχολεί εκατομμύρια καταναλωτές.

Η ΔΕΗ εξηγεί πως η ρήτρα αναπροσαρμογής χρεώσεων και προμήθειας, όπως είναι η πλήρης ονομασία, είναι ένας μηχανισμός αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας και αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο τρόπος εφαρμογής της ρήτρας αναγράφεται στο εκάστοτε τιμολόγιο προμήθειας και, όπως αναφέρει η εταιρεία, οι πιστώσεις και χρεώσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς.

Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπολογίζεται η αντίστοιχη πίστωση/χρέωση αναπροσαρμογής που προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού και πολλαπλασιάζεται με τις kWh κατανάλωσης του ημερολογιακού μήνα. Αν ο λογαριασμός περιλαμβάνει καταναλώσεις περισσοτέρων μηνών, η κατανομή ανά μήνα θα γίνεται αναλογικά προς τις ημέρες.

Η ΔΕΗ, παράλληλα, εξηγεί αναλυτικά τον τύπο υπολογισμού της ρήτρας. 

ρήτρα αναπροσαμογής
ρήτρα αναπροσαμογής

Πηγή: lifo.gr