Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Δείτε πόσα κερδίζετε στον μισθό σας από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικα παραδείγματα

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την πρώτη Ιανουαρίου φέρνει γενναίες αυξήσεις στον μισθό των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Γενναίες αυξήσεις στον καθαρό μισθό των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Ιανουαρίου 2021 φέρνει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Κερδισμένοι όμως –και μάλιστα περισσότερο- θα βγουν από τις αρχές του νέου έτους και οι εργοδότες λόγω της μείωσης και των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνουν οι εργοδότες. Η νομοθετική ρύθμιση ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και το οποίο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος του μήνα.

Η διάταξη έχει «μεταβατικό» χαρακτήρα και ισχύει μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό όμως έγινε για καθαρά διαπραγματευτικούς λόγους απέναντι στους Ευρωπαίους καθώς λόγω της πανδημίας επιτρέπεται μόνο η λήψη μέτρων με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως. Βέβαια, το πιθανότερο είναι ότι αυτή η μείωση θα μονιμοποιηθεί εφόσον φυσικά το επιτρέψουν οι συνθήκες στην οικονομία. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες επιμερίζεται ως εξής: 1,79 μονάδες για τον εργοδότη και 1,21 μονάδες για τον εργαζόμενο.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η πραγματική εικόνα σχηματίζεται αν ληφθεί υπόψη και η επικείμενη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Το διπλό όφελος –και για τον εργοδότη και για τον εργαζόμενο- αποτυπώνεται στα ακόλουθα παραδείγματα:

·Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1000 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 1225 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 847 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 378 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι -14 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 17,9 ευρώ.

·Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1500 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 1838 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 1193 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 645 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι -40 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 26,9 ευρώ.

·Για μεικτό μισθό της τάξεως των 2000 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 2451 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 1534 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 917 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι -70,8 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 35,8 ευρώ.

·Για μεικτό μισθό της τάξεως των 2500 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 3064 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 1854 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 1209 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι -116,2 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 44,8 ευρώ.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεν θα επηρεάσει τις συντάξεις των εργαζομένων καθώς η μεταβολή γίνεται σε κρατήσεις που δεν αφορούν στην κύρια ή στην επικουρική σύνταξη. Ιδού και η διάταξη όπως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

· Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 μονάδες στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4% και κατανέμεται 1,2 % στον εργοδότη και 1,2 % στον εργαζόμενο.

· Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) η οποία μειώνεται κατά 0,12 μονάδες από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) και κατά 0,18 μονάδες από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:
βα. Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.),
Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)

· Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) η οποία μειώνεται από την εισφορά και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ

· Από την εισφορά (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή διαμορφώνεται αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ.

ΠΗΓΗ: thetoc.gr