«Πιάνουν δουλειά» τα νέα γραφεία που θα υποδέχονται και θα αξιολογούν τις καταγγελίες των πολιτών

Με την ενεργοποίηση των νέων ψηφιακών όπλων (διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, επέκταση POS σε όλη την αγορά, ψηφιακά τιμολόγια και υποχρεωτικά ηλεκτρονικά βιβλία) επιστρατεύονται και οι καταγγελίες των πολιτών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγήςΗ ΑΑΔΕ ετοίμασε την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα υποδέχεται και θα φιλτράρει τις καταγγελίες ενώ νέες υπηρεσίες θα αξιολογούν τα καταγγελλόμενα.

Ήδη τέθηκαν σε λειτουργία τους τα γραφεία υποδοχής των καταγγελιών στα Ελεγκτικά Κέντρα ενώ πιάνουν «δουλειά» και τα δύο ειδικά γραφεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών της ΑΑΔΕ, τα οποία αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των καταγγελιών ενώ ολοκληρώνεται η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται οι καταγγελίες.

Στα Ελεγκτικά Κέντρα συγκροτήθηκαν τριμελείς επιτροπές οι οποίες θα αξιολογούν τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα χρήματος, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Σημειώνεται πως η Εφορία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταγγελίες πολιτών για φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό, καθώς από αυτές προκύπτουν οι μεγαλύτερες υποθέσεις.

Η αξιολόγηση των καταγγελιών γίνεται, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχουν, με την ακόλουθη κλίμακα:

 • Άνευ ενδιαφέροντος: 0
 • Απλό – Μικρού ενδιαφέροντος: 1
 • Ενδιαφέρον – Σημαντικό: 2
 • Άμεση/ Ταχεία επέμβαση: 3

Στα νέα γραφεία συλλογής καταγγελιών το πλάνο της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι το «Γραφείο Α -Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης», θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ και εν γένει με την αποστολή αυτής, των οποίων η λήψη πραγματοποιείται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με φυσική παρουσία ή διαβίβαση από άλλες υπηρεσίες.
 • Διερεύνηση των εισερχόμενων καταγγελιών/πληροφοριών και η αναζήτηση τυχόν πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο (internet) και στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ. Καταχώρηση των εισερχόμενων καταγγελιών/πληροφοριών στο Ο.Π.Σ. Αξιοποίησης Καταγγελιών/Πληροφοριών της ΑΑΔΕ.
 • Διαβίβαση καταγγελιών/πληροφοριών, που δε σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ στους αρμόδιους Φορείς.
 • Διαβίβαση των αξιολογημένων, ως σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.Μ.ΕΠ., ΕΛ.ΚΕ., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της ΑΑΔΕ, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες εντός ή/και εκτός ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το περιεχόμενό τους.
 • Διαχείριση των επαναπροσδιοριζόμενων καταγγελιών ως απλών, από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών.
 • Διαφύλαξη σε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, οι οποίες δεν ταυτοποιήθηκαν έως ότου ταυτοποιηθούν, κατόπιν μελλοντικών συσχετισμών με άλλη καταγγελία/πληροφορία.
 • Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των ερευνών που διενεργήθηκαν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και προκλήθηκαν από έγγραφα του Γραφείου Β΄ του ιδίου Τμήματος.
 • Τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχομένων που διαχειρίζεται το Γραφείο, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης και η τήρηση φυσικού αρχείου σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού.

Επίσης, το «Γραφείο Β’ – Ταυτοποίησης και Εμπλουτισμού Υποθέσεων» θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Επεξεργασία και εμπλουτισμό των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, στις οποίες η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. έχει πρόσβαση μέσω του Ο.Π.Σ. καταγγελιών/Πληροφοριών της ΑΑΔΕ, με τη συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων και πληροφοριών από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές και από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) της ΑΑΔΕ, για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.
 • Διαβίβαση των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών στη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών, προς αξιολόγηση.
 • Συγκέντρωση στοιχείων και άμεση διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες καταγγελιών/πληροφοριών «ειδικού χειρισμού», οι οποίες διέπονται από ειδικές διατάξεις απορρήτου ή απαιτούν άμεση ενέργεια, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αξιολόγησή τους από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών.
 • Προώθηση στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης, όσων στοιχείων και πληροφοριών, κρίνεται ότι θα μπορούσαν να περιληφθούν σε επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια.

Πηγή: newsbeast.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial