Για να ισχύσει η έκπτωση πρέπει να υπάρχει η απόδειξη των δαπανών (για  εργασία και υλικά) με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Στην ενεργειακή κι όχι μόνο αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της χώρας αλλά και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής προσβλέπει η ρύθμιση που έχει ενταχθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προβλέπει εκπτώσεις φόρου έως 3.200 ευρώ και για πέντε χρόνια για δαπάνες επισκευής ή ανακαίνισης κτιρίων.

Μάλιστα, καταγράφεται, ότι στις εκπτώσεις από τις δαπάνες μαζί με την αμοιβή για την εργασία θα υπολογίζονται και τα υλικά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024, ο «οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.».

Εισοδηματικό όριο

Βέβαια, ένας φορολογούμενος για να κερδίσει όλο το ποσό της έκπτωσης θα πρέπει το ετήσιο εισόδημα του να είναι πάνω από 21.000 ευρώ διαφορετικά η ωφέλεια περιορίζεται ή χάνεται για μικρότερα εισοδήματα που καταβάλουν λιγότερο ή καθόλου φόρο. Με το παλιό σύστημα το ανώτατο συνολικό όριο δαπανών ήταν 16.000 ευρώ και το μέγιστο ποσό έκπτωσης 6.400 ευρώ (40% των 16.000 ευρώ). Έτσι το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που δικαιούνταν ο ιδιοκτήτης σε κάθε ένα από τα 4 έτη ήταν 1.600 ευρώ (το 1/4 των 6.400 ευρώ).

Τονίζεται ότι για να ισχύσει η έκπτωση πρέπει να υπάρχει η απόδειξη των δαπανών (για  εργασία και υλικά) με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται:

 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες κάθε έτους μειώνουν τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.
 2. Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
 3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
 4. Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.

Επιλέξιμες  δαπάνες

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται είναι οι εξής:

Α. Ενεργειακές

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
 • Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
 • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Β. Λειτουργικές-αισθητικές

 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Συντήρηση/επισκευή στέγης.
 • Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
 • Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
 • Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Τα ποσά των «επιλέξιμων δαπανών» δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πηγή: news247.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial