Μέχρι σήμερα, περίπου 390.000 είναι οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην ειδική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα.

Χαμηλός είναι ο ρυθμός αιτήσεων για τη διεκδίκηση του επιδόματος θέρμανσης για το ρεύμα, κάτι που “φουντώνει” τα σενάρια της μικρής παράτασης, που λήγει αύριο, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, περίπου 390.000 είναι οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί. Κι αυτό την ώρα που οι  δυνητικά δικαιούχοι, ανέρχονται στους 1,2 εκατ.  Έτσι, αναπόφευκτα, για να μην αποκλειστεί κάποιος ή κάποια που ενδιαφέρεται και να “απλωθεί” πλέγμα προστασίας στην ακρίβεια, μαζί με το “τείχος” για τους 700.000 δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης για άλλου είδους καύσιμα, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ κτλ, τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ενέργειας εξετάζουν αναθεώρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος με το επικρατέστερο σενάριο να προβλέπει ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία που λήγει κανονικά αύριο.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 45 ευρώ έως 480 ευρώ το τρίμηνο, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και την περιοχή (συντελεστής βαθμοημέρας, κ.α.). Η ενίσχυση καλύπτει καταναλώσεις από την 1η Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2024 και θα φανεί ως έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (έναντι ή εκκαθαριστικό) των δικαιούχων.

Τα σημεία προσοχής

Πάντως, πέρα από την παράταση, κατά την υποβολή του αιτήματος δηλώνουν, υπεύθυνα, τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους -κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Εφιστάται δε η προσοχή, καθώς η εν λόγω δήλωση δεν μπορεί να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής της έκτακτης ενίσχυσης. Αίτηση που αφορά σε αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης που αφορά στη χειμερινή περίοδο 2023-2024, από άλλες πηγές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.) δεν γίνεται αποδεκτή.

Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

Τα εισοδηματικά όρια

Το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στα 16.000 ευρώ για τον άγαμο και στα 24.000 ευρώ για τον έγγαμο. Το ύψος του επιδόματος αυξάνεται για τις οικογένειες με παιδιά κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Δηλαδή, το εισοδηματικό όριο για ένα νοικοκυριό με ένα παιδί διαμορφώνεται σε 29.000 ευρώ, για ένα νοικοκυριό με δυο παιδιά στα 34.000 ευρώ και για μια οικογένεια με τρία παιδιά το κριτήριο του εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ. 

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισοδηματικό όριο είναι τα  29.000 ευρώ προσαυξημένα κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.  Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν  επιχειρηματική δραστηριότητα τίθεται όριο τζίρου έως 80.000 ευρώ ετησίως. Δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που δήλωσαν φέτος στην εφορία ακαθάριστα έσοδα άνω των 80.000 ευρώ αποκλείονται αυτομάτως από το επίδομα θέρμανσης.

Περιουσιακό κριτήριο

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Η διαδικασία

Οι αιτήσεις θα γίνουν  μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myΘέρμανση». Κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας του.

Στην αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα εξής στοιχεία:

α) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

β) το ονοματεπώνυμό του,

γ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

δ) ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

ε) η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

στ) το ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος και το ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή που έκδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό και

ζ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Δυνατότητα επανεξέτασης αιτήσεων

Όπως και στο επίδομα θέρμανσης υπάρχει η δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας». Με βάση τα όσα προβλέπονται στην απόφαση, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης προς την Α.Α.Δ.Ε. μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Μητρώο και Επικοινωνία (επιλογή «Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ», θεματική κατηγορία «Επίδομα Θέρμανσης») μέχρι την 15η Ιουλίου 2024, στην οποία τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης. Για τα αιτήματα επανεξέτασης επιλαμβάνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και όπου απαιτείται, προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων διαφορετικά διαβιβάζουν τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Πηγή: news247.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial