Τέλος του μήνα κληρώνει για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τις ενισχύσεις

Ανεβάζει ταχύτητες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του μήνα ο έλεγχος των ενστάσεων που έχουν υποβάλει χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που «κόπηκαν» από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έλαβαν μικρότερα ποσά από αυτά που θεωρούν ότι δικαιούνται. Ο επανέλεγχος των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή βρίσκεται στην τελική ευθεία, ενώ για να τρέξει γρηγορότερα η διαδικασία, συνδράμει ιδιωτική εταιρεία η οποία παράσχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται η επιτροπή που έχει αναλάβει τον έλεγχο των ενστάσεων.

Στόχος είναι ο έλεγχος των ενστάσεων να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου και να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά ποιοι από τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα δικαιωθούν και θα λάβουν αναδρομικά τα κρατικά δάνεια από όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σημειώνεται ότι το θέμα των ενστάσεων παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και δεν αποκλείεται να δοθεί νέα παράταση για τον έλεγχο των ενστάσεων και την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν, θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις, με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση:

  • Αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί παύση εργασιών, ανεξαρτήτως αιτίας, κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, δεν δύναται να ικανοποιηθούν.
  • Τα αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν αιτούσες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει, σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης για άσκηση δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο, εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση έναρξης.

Ο έλεγχος

Ο έλεγχος των ενστάσεων διενεργείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις και τα στοιχεία που έχει αποστείλει εγγράφως η ΑΑΔΕ και περιέχονται στις βάσεις δεδομένων της. Οι αιτήσεις για λήψη των κρατικών δανείων που είχαν απορριφθεί για διάφορους λόγους κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, επανεξετάζονται μετά από φορολογικούς ελέγχους σε βιβλία και στοιχεία ενώ διενεργούνται και άλλοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η διαδικασία προβλέπει ότι σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος, ο φάκελος αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ για επανεξέταση. Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων, και διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης δημιουργείται συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό.

Πηγή: newsbeast.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial