Σήμερα, Πέμπτη αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου και του τέως ΙΚΑ, που πρόκειται να είναι αυξημένες κατά 3%.

Να σημειωθεί πως, την Πέμπτη (21/12) αναμένεται:

Καταβολή κύριων (μαζί με αύξηση 3%) και επικουρικών συντάξεων Δημοσίου
Καταβολή κύριων συντάξεων μισθωτών μαζί με αύξηση 3% (τέως ΙΚΑ)

Υπενθυμίζεται ότι, αύξηση 3% θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2024 στα ποσά της εθνικής σύνταξης, στο ανώτατο όριο κύριας και επικουρικής σύνταξης, στο κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου, αλλά και κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου.

Από την αύξηση επηρεάζεται κάθε είδους κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από τον eΕΦΚΑ, δηλαδή κύριες συντάξεις λόγω γήρατος, γήρατος λόγω αναπηρίας, λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου, ανεξαρτήτως του πρώην φορέα, τομέα, κλάδου, λογαριασμού με τις διατάξεις του οποίου απονεμήθηκε αυτή, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, του π. ΟΓΑ και του π.ΝΑΤ.

Διευκρινίζεται ωστόσο πως εξαιρούνται οι συντάξεις που πληρώνονται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογισθεί.

Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις

Εθνική Σύνταξη
Η εθνική σύνταξη, η οποία μέχρι 31.12.2023 ανερχόταν σε 413,76 ευρώ, αυξάνεται σε 426,17 ευρώ, από 1η Ιανουαρίου 2024.

Ανώτατο όριο κύριων συντάξεων

Το ανώτατο όριο για τις κύριες συντάξεις, το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 4.965,12 ευρώ, αυξάνεται αυτόματα σε 5.114,04 ευρώ, από 1η Ιανουαρίου 2024.

Ανώτατο όριο επικουρικών συντάξεων

Το ανώτατο όριο για τις επικουρικές συντάξεις, το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 1.489,54 ευρώ, αυξάνεται αυτόματα σε 1.534,21 ευρώ, από 1η Ιανουαρίου 2024.

Κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου

Το κατώτατο όριο της σύνταξης λόγω θανάτου (χηρείας και ορφανικές) το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 387,90 ευρώ, αυξάνεται αυτόματα σε 399,54 ευρώ, από 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου

Παράλληλα, λόγω της αύξησης της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7, το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 827,52 ευρώ, αναπροσαρμόζεται αυτόματα και από 1η Ιανουαρίου ανέρχεται στο ποσό των 852,34 ευρώ.

Σημειώνεται ότι και για συντάξεις που λαμβάνουν διαφορά κατώτατου ορίου, η αύξηση υπολογίζεται κατ’ αρχήν στο πραγματικό ποσό της σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική). Η νέα διαφορά κατώτατου ορίου από 1/1/24 υπολογίζεται με βάση το ανωτέρω αυξημένο κατώτατο όριο.

Σύνταξη π. ΟΓΑ

Η βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, η οποία μέχρι 31.12.2023 ανερχόταν σε 387,90 ευρώ, αυξάνεται σε 399,54 ευρώ.

Συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου

Και τέλος, αυξημένες κατά το ποσοστό του πληθωρισμού οι συντάξιμες αποδοχές και, κατά συνέπεια αυξημένη σύνταξη θα λάβουν και οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με έναρξη καταβολής από 1η Ιανουαρίου 2024.

Αυτό σημαίνει πως οι συντάξεις λόγω θανάτου μετά την πρώτη τριετία καταβολής,
καταλαμβάνονται από την αύξηση των συντάξεων, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του κατώτατου ορίου της σύνταξης. Επιπλέον ως ανώτατο όριο μηνιαίας καταβλητέας σύνταξης στις συντάξεις των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων το ποσό των 720,00 ευρώ.

Πηγή:thesstoday.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial