Αύξηση έως 30% δικαιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2024, λόγω του ξεπαγώματος των τριετιών όσοι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν μεταξύ Μαρτίου 2012 – Ιανουαρίου 2019 με κατώτατο μισθό χωρίς προϋπηρεσία, αν και είχαν κατοχυρώσει προϋπηρεσία μέχρι το Φεβρουάριο του 2012.

Σύμφωνα με αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, με τα οποία ήλθε σε επαφή το newsit.gr οι εν λόγω εργαζόμενοι (οι οποίοι αν και είχαν κατοχυρωμένη προϋπηρεσία προ του 2012 προσλήφθηκαν το 2012-2019 με κατώτατο μισθό χωρίς προϋπηρεσία), βάσει όσων προκύπτουν από τη διάταξη που πέρασε η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την οποία ξεπαγώνουν τα επιδόματα προϋπηρεσίας (“τριετίες”) από την 1η Ιανουαρίου 2024, δικαιούνται να λάβουν αύξηση με βάση την προϋπηρεσία την οποία είχαν κατοχυρώσει έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2012 (δηλαδή πριν επέλθει το “πάγωμά” τους) υπολογισμένη επί του κατώτατου μισθού όπως ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου 2024, δηλαδή επί των 780 ευρώ μικτά.

Για παράδειγμα:

  • Έστω μισθωτός προσελήφθη με σύμβαση πλήρους απασχόλησης σε επιχείρηση την 1η Ιανουαρίου 2015 (ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μεταξύ 12ης Φεβρουαρίου 2012-31ης Ιανουαρίου 2019) με μικτό μισθό 586 ευρώ, παρά το γεγονός ότι είχε προϋπηρεσία 3 ετών κατά την 12η Φεβρουαρίου 2012 (οπότε πάγωσαν οι “τριετίες”).
    Ο εργαζόμενος αυτός έλαβε όλες τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό κατά την περίοδο 2019 – 2023 συνολικού ύψους 33% και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 λαμβάνει μικτό κατώτατο μισθό ύψους 780 ευρώ. Δεδομένου, όμως, ότι είχε κατοχυρώσει κατά την 12η Φεβρουαρίου 2012 προϋπηρεσία 3 ετών (κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2006 – Φεβρουαρίου 2012) δικαιούται από την 1η Ιανουαρίου 2024 με βάση τις διατάξεις ξεπαγώματος των τριετιών αύξηση 10%. Συνεπώς ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται μικτό κατώτατο μισθό ύψους 858 ευρώ.
  • Έστω μισθωτός είχε προσληφθεί με σύμβαση πλήρους απασχόλησης πχ την 1η Ιανουαρίου του 2017 με μικτό κατώτατο μισθό 586 ευρώ και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 780 ευρώ. Αν είχε κατοχυρωμένη προϋπηρεσία 6 ετών κατά την 12η Φεβρουαρίου 2012, δικαιούται την 1η Ιανουαρίου 2024 αύξηση 20%, δηλαδή ο μισθός του πρέπει να ανέλθει στα 936 ευρώ μικτά.
  • Έστω εργαζόμενος προσλήφθηκε με σύμβαση πλήρους απασχόλησης πχ την 1η Ιανουαρίου του 2016 με μικτό κατώτατο μισθό 586 ευρώ και αμείβεται την 31η Δεκεμβρίου 2023 με μισθό 780 ευρώ. Αν κατά την 12η Φεβρουαρίου 2012 είχε κατοχυρώσει 9ετή προϋπηρεσία, δικαιούται αύξηση 30% την 1η Ιανουαρίου 2024. Δηλαδή ο μισθός του θα ανέλθει στα 1.014 ευρώ (μικτά).

Υπενθυμίζεται πως οι διατάξεις του νόμου Γεωργιάδη δεν προβλέπουν αναγνώριση της προϋπηρεσίας της περιόδου μεταξύ 12ης Φεβρουαρίου 2012 – 31ης Οκτωβρίου 2023. Συνεπώς για τους εργαζόμενους οι οποίοι προσελήφθησαν με τον κατώτατο μισθό των 586 ευρώ μικτά (όπως και για όλους τους μισθωτούς ανεξαρτήτως μισθού) κατά την προαναφερθείσα περίοδο, δεν προβλέπεται καμία προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας τους για το Φεβρουάριο 2012-Οκτώβριο 2023.

Πηγή: newsit.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial