Τι προβλέπει ο νόμος αν δεν γίνει η καταβολή από τον εργοδότη

Έως τη Μεγάλη Τετάρτη, η οποία φέτος πέφτει στις 12 Απριλίου, υποχρεούνται οι εργοδότες να καταβάλουν το δώρο Πάσχα στους εργαζομένους.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Παράλληλα, αν δεν καταβληθεί, αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη.

Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα των γιορτών, όπως το δώρο Πάσχα, είναι θέματα δημοσίας τάξεως. Έτσι, δεν επιτρέπεται και θεωρείται άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.

Σε περίπτωση που το δώρο δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Υπενθυμίζεται ότι το  δώρο Πάσχα το δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη.

Δώρο Πάσχα: Ο υπολογισμός του ποσού

Το δώρο του Πάσχα υπολογίζεται με βάση και τον νέο κατώτατο μισθό και αφορά στην εργασία για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου.

Στο ενδεχόμενο που ο εργαζόμενος έχει δουλέψει για λιγότερο από το τετράμηνο αυτό τότε το τελικό ποσό καθορίζεται σε αναλογία του χρόνου που δούλεψε

Στο πλαίσιο αυτό, αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί για το σύνολο του τετραμήνου τότε θα πρέπει να αναμένει έως τις 12 Απριλίου την καταβολή ποσού λίγο μεγαλύτερο του 50% του μισθού του Απριλίου

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο θα πρέπει να πάρουν ως δώρο Πάσχα 15 ημερομίσθια, ή αν δούλεψαν λιγότερο, δικαιούνται 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.

Πηγή: lifo.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial