Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την υγεία μας και η επιστημονική έρευνα διαρκώς καταδεικνύει νέους τρόπους με τους οποίους συμβαίνει αυτό. Παρόλο που η ανθρωπότητα έχει εντοπίσει το πρόβλημα, οι προσπάθειες αναστροφής του δεν έχουν αποδώσει ακόμη όσο χρειάζεται.

Έτσι, πρόσφατα οι επιστήμονες εντόπισαν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει ακόμα και την αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά: Η χειροτέρευση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέεται με την αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά σε κάθε χώρα και ήπειρο, έδειξε μελέτη επιστημόνων που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet Planetary Health.

Η ανάλυση, που χρησιμοποίησε δεδομένα από περισσότερες από 100 χώρες, τα οποία εκτείνονται σε δύο σχεδόν δεκαετίες, υποδηλώνει επίσης ότι η σχέση μεταξύ των δύο έχει ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου, με τις αυξήσεις στα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης να συμπίπτουν με μεγαλύτερες αυξήσεις της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά.

Η αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Μπορεί να επηρεάσει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας σε οποιαδήποτε χώρα και ήδη οδηγεί στον θάνατο 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Οι κύριοι παράγοντες εξακολουθούν να είναι η κακή και υπερβολική χρήση αντιβιοτικών, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων. Όμως η μελέτη δείχνει ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται από τα αυξανόμενα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πώς μπορούμε όμως να δράσουμε κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης; Η μείωση εκπομπών ρύπων είναι η σημαντικότερη πτυχή του ζητήματος και ήδη η ανθρωπότητα, που βρίσκεται σε πορεία πράσινης μετάβασης, στοχεύει εκεί.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), οι κυριότερες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ανθρωπογενούς προέλευσης, όμως υπάρχουν και φυσικές αιτίες, όπως οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Η καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι μεταφορές, η βιομηχανία και τα νοικοκυριά, οι βιομηχανικές διεργασίες και χρήση διαλυτών, για παράδειγμα σε βιομηχανίες χημικών και ορυκτών, η γεωργία, η διαχείριση αποβλήτων, αλλά και οι ηφαιστειογενείς εκρήξεις, κονιορτός, δηλαδή τεράστιες ποσότητες σκόνης που μεταφέρονται από τον αέρα, η εκνέφωση θαλάσσιου άλατος και οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από εργοστάσια είναι παραδείγματα πηγών εκπομπών ρύπων.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρείται υπαίτια για έναν στους εννέα θανάτους παγκοσμίως, προκαλώντας πρόωρο θάνατο 7 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως.

Πηγή: cnn.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial