Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του followthess.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στο newsletter του followthess.gr είναι:

  1. Υποχρεωτικά: Ε-mail, (εικονικό) όνομα χρήστη, όνομα, επώνυμο.
  2. Προαιρετικά: πόλη, φύλο και ηλικία

Η αποστολή του newsletter και τα περιεχόμενό του θα καθορίζονται κατά την κρίση των διαχειριστών του followthess.gr. Η διαχείριση του followthess.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε. Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωσή του έναντι της διαχείρισης του followthess.gr είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Σε κάθε περίπτωση το followthess.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η διαχείριση του followthess.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial