Στην απόφαση του ΣτΕ για το λιμάνι του Πειραιά, με την οποία υποχρεώθηκε και η ΟΛΘ να εκπονήσει επικαιροποιημένο master plan και ΣΜΠΕ για τον προβλήτα 6, καθώς και στις ανατιμήσεις λόγω των διαδοχικών κρίσεων (πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία), αποδίδουν πηγές του Λιμένα της Θεσσαλονίκης την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για το πολύ σημαντικό έργο.

Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4938/2022, Α΄109, Άρθρο 156) για τη Ρύθμιση θεμάτων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον Λιμένα Πειραιά, υποχρέωσε μεταξύ όλων των άλλων λιμένων και την ΟΛΘ Α.Ε. να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση επικαιροποιημένο Master Plan και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πριν την έναρξη υλοποίησης του Έργου «Προβλήτας 6, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Η απόφαση συνεπώς του ΣτΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πηγές, ανέστειλε την εκκίνηση του Έργου Επέκτασης του Προβλήτα 6 της ΟΛΘ ΑΕ.

  • Το επικαιροποιημένο Master Plan κατατέθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε.  στις 06.12.2022
  • Η ΣΜΠΕ κατατέθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε. στις 17.03.2023
  • Η έγκριση του Master Plan και της ΣΜΠΕ της ΟΛΘ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ).

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι η απόφαση του ΣτΕ και τα απρόβλεπτα γεγονότα διεθνών διαστάσεων (Κορωνοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία κλπ) οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών υλικών και συνεπώς το κόστος αναφοράς του έργου διαμορφώνεται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα βάση του προηγούμενου τεύχους της διακήρυξης, ενώ με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο όρισε την εν λόγω Υποχρεωτική Επένδυση της Επέκτασης του Προβλήτα 6 στα 130 εκατ. ευρώ.

«Καμία καθυστέρηση, προσωρινός ανάδοχος το α’ τρίμηνο του 2024»

Διαβεβαιώνουν, δε, ότι η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τον προβλήτα 6 σε χρόνο παράλληλο με την έκδοση του ΠΔ για την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Θεσσαλονίκης «δεν δημιουργεί καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας το συμφέρον του συνόλου των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου».

Ορίζουν, παράλληλα, το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμπέσει με την έκδοση του ΠΔ, ως εξής:

 i.    Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προθεσμία Υποβολής Φακέλου 1ου Σταδίου) – 22.12.2023
 ii.    Διαβίβαση Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (2ο Στάδιο) – Αρχές 2024
 iii.    Υποβολή Οικονομικών Προσφορών (Προθεσμία Υποβολής Φακέλου 2ου Σταδίου) – 1ο Τρίμηνο 2024
 iv.    Επιλογή Προσωρινού Αναδόχου – 1ο Τρίμηνο 2024

«Στην πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 7789/10.11.2023 για την επαναπροκήρυξη του έργου λήφθηκαν υπόψη όλα τα ανωτέρω για την αναθεώρηση του Φακέλου Οριστικής Μελέτης και των τευχών του διαγωνισμού (https://www.thpa.gr/el/pier6_exp-2/), επισπεύδοντας την υλοποίηση του έργου με την υποβολή βέλτιστων οικονομικών προσφορών», εξηγούν οι ίδιες πηγές από τον Λιμένα.

Υπενθυμίζουν, τέλος, ότι από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης τον Μάρτιο του 2018 έως τον Ιούλιο 2023 η ΟΛΘ Α.Ε. έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 67,610 εκατ. ευρώ. «Από αυτές, 44,01 εκατ. ευρώ, αφορούν επενδύσεις πέραν των Υποχρεωτικών και €23,6 εκατ. αφορούν Υποχρεωτικές Επενδύσεις», καταλήγουν.

Πηγή: voria.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial