Για τον προσδιορισμό των διαθέσιμων εκτάσεων, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) σκάναρε όλο τον θαλάσσιο χώρο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Προ των πυλών βρίσκεται η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (με τη «δεξαμενή» όλων των υποψήφιων περιοχών για ανάπτυξη έργων έως το 2050), καθώς και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αυτές τις εκτάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω περιοχές μπορούν να φιλοξενήσουν συνολικά μονάδες περί τα 12-15 Γιγαβάτ, ώστε η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού των ελληνικών θαλασσών να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου για κλιματική ουδετερότητα μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Για τον προσδιορισμό των διαθέσιμων εκτάσεων, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) σκάναρε όλο τον θαλάσσιο χώρο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (όπως τα υπουργεία Άμυνας, Εξωτερικών και Τουρισμού). Σκοπός ήταν να εντοπιστούν εκείνες οι περιοχές που είναι «ελεύθερες» από περιβαλλοντικούς περιορισμούς και περιορισμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας, στις οποίες επίσης η ανάπτυξη πάρκων δεν θα δημιουργούσε παρενέργειες σε υφιστάμενες δραστηριότητες (π.χ. ακτοπλοΐα, αλιεία, τουρισμός).

Το Εθνικό Πρόγραμμα και η ΣΜΠΕ έχουν κατατεθεί στο ΥΠΕΝ από την ΕΔΕΥΕΠ, με συνέπεια η δημόσια διαβούλευση να σχεδιάζεται να ξεκινήσει άμεσα – ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο. Το επόμενο βήμα θα είναι η έγκριση του Εθνικού Προγράμματος (μέσω ΚΥΑ) και της ΣΜΠΕ, κατοχυρώνοντας έτσι θεσμικά αυτή τη «δεξαμενή» δυνητικών περιοχών για ανάπτυξη πάρκων.

Από αυτή τη «δεξαμενή», στη συνέχεια, θα προχωρήσει η προετοιμασία των θαλάσσιων περιοχών που έχουν προκριθεί για τα πρώτα offshore, έως το 2030. Η επιλογή τους έγινε από την ΕΔΕΥΕΠ με γνώμονα τις προβλέπεις του ΕΣΕΚ για το τέλος της 10ετίας, σύμφωνα με το οποίο έως τότε θα έχουν δρομολογηθεί πάρκα συνολικής ισχύος 1,9 Γιγαβάτ.

Oι περιορισμοί του ΓΕΕΘΑ έχουν μειώσει την έκταση των υποψήφιων περιοχών, περιορίσει τα όρια των θαλάσσιων ζωνών ή «κόψει» για εθνικούς λόγους κάποια τμήματα στα όρια των έξι ναυτικών μιλίων. Ως συνέπεια, αναθεωρήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός για το πρώτο κύμα έργων, με την πρόκριση περισσότερων (και μικρότερων) περιοχών, έναντι των λιγότερων, αλλά μεγαλύτερων που προβλεπόταν σε πρώτη φάση. Ως συνέπεια, οι θαλάσσιες ζώνες για το χαρτοφυλάκιο των 1,9 Γιγαβάτ θα ξεπερνά τις 6 περιοχές, φτάνοντας ακόμη και τις 7 με 8.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τη διασφάλιση των έργων, το ΥΠΕΝ σχεδιάζει παράλληλα να δεσμευθεί ανάλογη δυναμικότητα στο σύστημα μεταφοράς, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μην υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος», όταν ολοκληρωθεί το πρώτο «κύμα» offshore. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση είναι να δεσμευθούν για αυτό τον σκοπό 2 Γιγαβάτ.

Για τις περιοχές που έχουν επιλεγεί για το αρχικό «κύμα» πάρκων, μετά την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος και της ΣΜΠΕ, θα πραγματοποιηθούν τεχνικές μελέτες για την ακριβή χωροθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), και των θαλάσσιων «οικοπέδων» εντός των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης, όπου θα μπορούν να εγκατασταθούν πάρκα.

Στη συνέχεια θα υποβληθεί η ΜΠΚΕ για κάθε τεχνική μελέτη, ενώ αμέσως μετά θα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης που πρόκειται να παραχωρηθούν. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε να δοθούν άδειες έρευνας για κάθε ΠΟΑΥΑΠ, στους επενδυτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αναπτύξουν έργα σε αυτήν.

Πάντως, μία ιδέα που βρίσκεται στο τραπέζι για να συρρικνωθούν οι χρόνοι έως τις παραχωρήσεις, είναι οι έρευνες να πραγματοποιηθούν από την πολιτεία. Έτσι, αντί να πραγματοποιήσει μετρήσεις κάθε «μνηστήρας» ανεξάρτητα, είναι πιθανό οι μελέτες να παραγγελθούν από την ΕΔΕΥΕΠ για κάθε ΠΟΑΥΑΠ και να αγοράζονται από κάθε επενδυτή που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στους διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης.

Πηγή: news247.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial